Miljö & Certifieringar

Läs mer

FSSC 2200 – Livsmedelssäkerhet
Gray’s Bakery ska alltid leva upp till, eller ännu hellre överträffa, våra kunders krav, behov och förväntningar, och i detta ingår naturligtvis även livsmedelssäkerheten.

FSSC 22000, Food Safety System Certification, är ett certifieringsprogram som syftar till att förse konsumenterna med säkra livsmedel. Certifieringen gäller för producenter inom hela livsmedelsproduktionen och baseras på ISO-standarden ISO 22000 och ISO TS22002-1 men innehåller även en del tilläggskrav.

Läs mer på www.fssc22000.com

Läs mer

KRAV är det svenska miljömärket för ekologisk mat – mat som är producerad utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, god djurvälfärd, mindre klimatpåverkan, mer biologisk mångfald och bättre arbetsvillkor. Målet är att medverka till långsiktigt hållbar och förtroendeingivande produktion av livsmedel av hög kvalitet.

Kravmärkningens följer alla regler som EU-ekologiskt har men har några fler regler för till exempel djuromsorg, klimat och social hänsyn. KRAV-mäkta livsmedel bidrar till:

• biologisk mångfald
• minskad klimatpåverkan
• god djurvälfärd
• skydd för miljö och hälsa
• bättre arbetsvillkor för anställdaKRAV är en ekonomisk förening där vinsten går till att sprida kunskap och öka försäljningen av kravmärkta varor.

Läs mer på www.krav.se

Läs mer

EU-lövet är en enhetlig visuell symbol för ekologiska produkter från EU. EU-lövet får bara användas på produkter som har certifierats som ekologiska av ett godkänt kontrollorgan och alltså uppfyller strikta villkor för hur de produceras, transporteras och lagras.

 

EU:s märkning av ekologiska livsmedel visar att produktens ingredienser är ekologiska till minst 95% samt garanterar att maten är producerad utan konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel och med omsorg om djur och natur.

 

På en ekologisk gård får djuren komma ut i friska luften och äta ekologiskt foder. Även den ekologiska maten ska vara framställd på ett så naturligt sätt som möjligt och därför tillåts endast ett fåtal tillsatser och inga som förändrar smak och färg.

Märkningskraven baseras påEUs förordning kring ekologiskt jordbruk. Kontroller av djurens förhållanden och medicinering sker årligen och det ärEU-kommissionen som är kontrollorgan.

Läs mer på ec.europa.eu

Läs mer

30 % av allt som odlas slängs. Helt galet, tänkte gänget bakom Rscued och bestämde sig för att rädda så mycket frukt och grönt de bara kunde och börja tillverka juice. Prickiga bananer. Fläckiga äpplen. Kantstötta limefrukter.

 

Det började med decilitermått och tratt i ett litet restaurangkök i Helsingborg. Nu finns en hel liten Frukträddarfabrik och flera samarbetspartners – och vi på Gray’s Bakery är stolta att vara en av dem. Hos oss blir räddad frukt till räddade bakverk. Och i förlängningen kanske, kanske en räddad jord.

Läs mer på rscued.se

Läs mer

Matsvinn är ett globalt och komplext problem som rankas som en av de viktigaste hållbarhetsfrågorna vi har i vår tid. Maten vi odlar, producerar och förädlar har mycket stor påverkan på vår omvärld och ändå kastar vi i snitt 1/3 av maten vi producerar.

Foodloopz vill verka för ett hållbart livsmedelssystem  genom att hjälpa företag att nå sina mål för minskat matsvinn. Genom att förändra interna processer, affärsutveckling och genom kommunikation kan vi alla tillsammans se till att inte inverka onödigt negativt på vår planet och ekosystem.

www.foodloopz.se

Läs mer

Plant Based Standard är ett certifikat reserverat för helt växtbaserade livsmedel.

Syftet är att ge företag möjlighet att kunna möta och leva upp till förväntningar från konsumenter på kontrollerade växtbaserade livsmedel. Standarden är framtagen tillsammans med flera ledande certifieringsorgan i livsmedelsbranschen och är förankrad hos flera stora livsmedelsföretag.

Målet med standarden är att bidra till utvecklingen av växtbaserade livsmedel av hög kvalitet.

www.plantbasedstandard.com

Läs mer

Sedan flera år tillbaka bakar vi på Gray’s Bakery helt utan palmolja. Ett aktivt val, för att skydda regnskogarna och hela vår planet.

Produktionen av palmolja ökar snabbt och uppgår nu till närmare 70 miljoner ton per år – och produktionen förväntas fördubblas under de närmaste tio åren. Enorma arealer av världens mest artrika regnskog har huggits ned och ersatts av oljepalmsodlingar. I samband med det har människor, djur och växtarter trängts undan och fått kraftigt försämrade eller förstörda livsmiljöer.

Förutom hoten mot viktiga och ovärderliga ekosystem bidrar omvandlingen av tropikskog till stora utsläpp av växthusgaser och har negativa effekter på de omgivande områdenas tillgång till rent vatten.

Samtidigt är palmolja den viktigaste matoljan och kalorikällan för många miljoner människor, så frågan är komplex. Vi på Gray’s Bakery har dock valt att baka helt utan palmolja, eftersom den inte är en för oss nödvändig råvara och vi på detta sätt inte bidrar till onödiga  skövlingar av regnskog, utsläpp och förstöring av ekosystem.

Läs mer

Vi har fattat beslutet att endast köpa in ägg från höns som får röra sig fritt, inomhus eller utomhus. Frigående höns inomhus rör sig inomhus i stora stallar med strö på golvet med max nio hönor per kvadratmeter yta. Hönsen ströbadar på golvet och har tillgång till sittpinnar i olika höjder och reden att lägga sina ägg i.

 

Frigående höns utomhus har möjlighet att gå ut, varje dag året om, och med tillgång till fyra kvadratmeter utomhusyta i en rasthage. Här kan de sprätta, sandbada, leta mask och beta gräs.